Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

June 20 2017

sleepybeauty
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
sleepybeauty
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

June 12 2017

sleepybeauty
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaiblameyou iblameyou
sleepybeauty
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty

June 06 2017

sleepybeauty

Tego mu trzeba było: wyrzygać duszę.

— Gabriel García Márquez "Miłość w czasach zarazy"
sleepybeauty
2131 992e
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
sleepybeauty
0039 0ac2
Reposted fromchudeszkity chudeszkity

June 05 2017

sleepybeauty
“I’m still not over my sad past and I don’t think I will ever be.”
— Lana del Rey
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
sleepybeauty
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viamiieciuu miieciuu

June 01 2017

Sometimes
the best way to get
someone’s attention,
is to stop giving them yours.
— (via honorifics)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
6908 0d34
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

May 28 2017

sleepybeauty
Nie jestem łatwy w związkach - to jedno
A w tych wyznaniowych to już na pewno
Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie
Niby się tulę, a trzymam gardę
— Spięty
Reposted fromKabotan Kabotan

May 24 2017

sleepybeauty
2289 1716
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
7976 5797 500

kavvaiiest:

thats how you relationship

Reposted fromraioon raioon viachudeszkity chudeszkity

May 23 2017

sleepybeauty
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasomebunny somebunny
sleepybeauty
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viathelittleprince thelittleprince

May 21 2017

7018 ec35 500
Reposted fromtaurotragus taurotragus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl