Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

7018 ec35 500
Reposted fromtaurotragus taurotragus viairmelin irmelin
sleepybeauty

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

May 19 2017

sleepybeauty
5168 9661
Reposted fromvandalize vandalize viahavingdreams havingdreams
1203 090a
Reposted fromcobbl3 cobbl3

May 15 2017

sleepybeauty

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo via0 0
sleepybeauty

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/05/12/walcze-o-oddech/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viaszydera szydera
sleepybeauty
4442 dc00
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr

May 08 2017

sleepybeauty
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
Reposted fromdifferent-love different-love viawowlovely wowlovely
7720 7f9d 500

psycho-delic-cunt:

“Eye Candy” - Alexandra Levasseur

May 07 2017

9350 bb43
Reposted fromLittleJack LittleJack viasztukamatorka sztukamatorka
sleepybeauty
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasomebunny somebunny

May 03 2017

sleepybeauty
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viapsychoza psychoza
sleepybeauty
1838 041f
Reposted fromcalifornia-love california-love viapsychoza psychoza

April 26 2017

sleepybeauty
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viapsychoo psychoo

April 25 2017

sleepybeauty
5170 2524
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask

gingerthon:

I’m like romantic horny

Reposted fromLauderdak Lauderdak viaiblameyou iblameyou

April 21 2017

9706 807e 500
Reposted fromink ink
I feel more and more that the most beautiful people are the ones who are comfortable with themselves.
— Alber Elbaz (via quotemadness)
Reposted fromink ink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl