Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

sleepybeauty
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaburdel burdel
1320 25c4 500
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka viaburdel burdel
sleepybeauty
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
sleepybeauty
3916 7c06
Reposted frombitterdestruction bitterdestruction
2337 30ce 500

September 09 2017

sleepybeauty
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaseleneskin seleneskin
0583 1396 500

jupitersculture:

“I need you”

Reposted fromLittleJack LittleJack
sleepybeauty
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaseleneskin seleneskin
sleepybeauty
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
sleepybeauty
4108 f944
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

September 08 2017

sleepybeauty
Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.
— jesień w sercach zawitała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaszydera szydera
5262 ffa7

heavenhillgirl:

Appassionata (1974)

Reposted fromLittleJack LittleJack
5270 ad60 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

September 05 2017

0717 eca1 500
1235 bb1d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

August 31 2017

sleepybeauty
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaseleneskin seleneskin
2919 09bc 500

August 28 2017

The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper.
W.B. Yeats
(via leirelatent)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viababyface babyface
4420 f079
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface

August 25 2017

sleepybeauty
5497 7e0b 500
Reposted fromvandalize vandalize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl